Recommended Itineraries

1) One-day Trip in Danxiashan


Plan A: Start from Waishanmen-Male Stone-Boat Trip on Jinjiang River-Have Lunch-Climb Mountain-Bie-chuan Temple-Guanriting-Yixiantian-Female Stone-Xianglonghu-Leave from Waishanmen;


Plan B:

Start from Waishanmen-Male Stone-Boat Trip on Jinjiang River-Have Lunch-Reach the top of the mountain by telpher-Riyueya-Hongqiaoyongcui-Guanriting-Bie-chuan Temple-Yixiantian-Female Stone-Xianglonghu-Leave from Waishanmen;


2) Two-day Trip in Danxiashan


Day One:

Start from Waishanmen-MaleStone-Yunyanzhandao-Jiadunting-Ximeizhai-jiujiutianti-Shaibuyan-Lunch in Yangyuanshan. Tianshengqiao-Haibaoshi and Shiziyan-Stay overnight in Danxiashan;


Day Two:

Either climb the mountain or taking telpher-Enjoy the sunrise from Guanriting-Have Breakfast-Bie-chuan temple-Jinshiyan-Visit Xianglonghu after coming down the mountain-Female Stone-Return by the way you came-Have dinner after coming down the mountain-Boat Trip on Jinjiang River-Get off at Yangyuanshan Pier-Leave from Waishanmen in the afternoon.

地址: 广东省韶关市丹霞山风景名胜区    咨询电话: 0751-6291330(团队)0751-6291630
版权所有 © 韶关市丹霞山管委会粤ICP备16038679号-1